Warsztaty przeznaczone są dla pracowników działów windykacji w firmach produkcyjnych, handlowych, ale również dla pracowników firm windykacyjnych i call center. Celem indywidualnych warsztatów jest przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu sądowych postępowań egzekucyjnych i nauka pracowników danej organizacji reagowania na sytuacje w toku postępowań. Uczestnictwo w warsztatach może mieć znaczący wpływ na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych.

Zapraszamy na szkolenie z sądowego postępowania egzekucyjnego, które odbędzie się w dniu 30.11.2017 r. w Smolcu k. Wrocławia przu ul. Lpowej 1. Szkolenie skierowane jest do pracowników w dzialów księgowości, windykacji, egzekucji lub zarządzania należnościami. Uczestnikami mogą być zarówno pracownicy kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, firm handlowych itp. W trakcie szkolenia nauczymy Cię nadzorować proces egzekucji komorniczej na każdym jej etapie. Dzięki szkoleniu poznasz co to jest skarga pauliańska, powództwo przeciwegzekucyjne, jak wybrać komornika, jak skutecznie egzekwować swoje prawa, nauczysz się sporządzać wnioski, ustanawiać hipotekę przymusową, pozyskać dokumentację do skargii pauliańskiej, przeprowadzić postępowanie o wyjawienie majątku, uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko małżonce dłużnika oraz  przeciwko wspólnikom spółki jawnej itp. Dzięki szkoleniu staniesz się specjalistą w dziedzinie egzekucji i będziesz miał realny wpływ na skuteczność działań komornika, a to już wymierne zyski dla Twojej firmy.


Zapraszamy na indywidualne bezpłatne 4 godzinne warszaty z hipoteki. Warsztaty przeznaczone są dla pracowników działów windykacji i księgowości w firmach produkcyjncyh i handlowych. Prowadzone są przez specjalistę z zakresu windykacji i egzekucji z piętnastoletnim doświadczeniem. Warsztaty obejmują: analizę treści księgi wieczystej, różnice pomiędzy hipoteką przymusową a umowną, różnice pomiędzy hipoteką łączną a z repartycją zabezpieczenia, ustanowienie hipoteki, zgoda na wykreślenie hipoteki itp. Ilość miejsc ograniczona.