LAWYERSUPPORT certyfikuje dokumenty oraz rozwiązania stosowane w kancelariach prawnych, firmach windykacyjnych, ale także produkty skierowane do branży prawnej i windykacyjnej,  w zakresie:

  • stosowania nowoczesnych narzędzi,
  • stosowania dobrych praktyk handlowych,
  • uczciwości i przejrzystości w rozliczeniach z klientami,
  • prostocie, czytelności i przejrzystości dokumentów regulujących współpracę z klientami,
  • przydatności stosowania rozwiązań informatycznych, itp.


Certyfikaty potwierdzają, że zastosowane rozwiązanie czy też dokument jest zgodny z wymogami i filozofią LAWYERSUPPORT. Certyfikat otrzymują rozwiązania i dokumenty spełniające rygorystyczne kryteria i są przypisane do rozwiązania czy też dokumentu, a nie do danej organizacji. Gwarantuje to wysoką wiarygodność przyznawanego certyfikatu.

Zapraszamy do złożenia zapytania o możliwość przyznania certyfikatu za pośrednictwem adresu mailowego office@lawyer-support.pl